• فیگور نشسته با گل
  • گواش روی کاغذ
  • نقاشی
  • 35 * 48 سانتی متر
  • امضا شده به فارسی و انگلیسی "ژازه طباطبایی" (پایین ر است!
برآورد
€2,000
2,175 دلار آمریکا
- €2,500
2,719 دلار آمریکا
قیمت فروش
€3,200
3,481 دلار آمریکا
42.222%
سایر آثار هنری ژازه تباتبایی

آرت چارت | بدون عنوان از مجموعه صدا و سکوت آهن از ژازه تباتبایی
بدون عنوان از مجموعه صدا و سکوت آهن
برآورد
 
قیمت فروش
12%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 16 تیر 1396
آرت چارت | بدون عنوان از ژازه تباتبایی
بدون عنوان
برآورد
4,000,000,000﷼
34,783 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
52,174 دلار آمریکا
قیمت فروش
7,500,000,000﷼
65,217 دلار آمریکا
50%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
آرت چارت | بدون‌ عنوان از ژازه تباتبایی
بدون‌ عنوان
برآورد
5,000,000,000﷼
20,000 دلار آمریکا
-
7,000,000,000﷼
28,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
5,500,000,000﷼
22,000 دلار آمریکا
8.333%
تاریخ حراج
تهران - 24 دی 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 36,422 دلار آمریکا
کمینه برآورد 24,779 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 35,572 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+27.737%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022
آثار هنری مشابه

آرت چارت | زن نشسته از مرجانه ساتراپی
زن نشسته
برآورد
 
قیمت فروش
16.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 17 خرداد 1396
آرت چارت | بدون عنوان از نیکزاد نجومی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
28.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 اردیبهشت 1395
آرت چارت | زوج از محسن احمدوند
زوج
برآورد
 
قیمت فروش
3.579%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آبان 1388