• فیگور نشسته با گل
  • گواش روی کاغذ
  • نقاشی
  • 35 * 48 سانتی متر
  • امضا شده به فارسی و انگلیسی "ژازه طباطبایی" (پایین ر است!
برآورد
€2,000
2,175 دلار آمریکا
- €2,500
2,719 دلار آمریکا
قیمت فروش
€3,200
3,481 دلار آمریکا
42.222%
آرت چارت | زن نشسته از مرجانه ساتراپی
زن نشسته
برآورد
 
قیمت فروش
16.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 17 خرداد 1396
آرت چارت | بدون عنوان از نیکزاد نجومی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
28.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 اردیبهشت 1395
آرت چارت | زوج از محسن احمدوند
زوج
برآورد
 
قیمت فروش
3.579%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آبان 1388
آرت چارت | بدون عنوان (رقص فضایی) از مصطفی عبدل مویتی
بدون عنوان (رقص فضایی)
برآورد
£0
0 دلار آمریکا
-
£0
0 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,550
3,446 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
بونامز - 21 آذر 1398
آرت چارت | طبیعت بی‌جان با دلقک‌ها از واحد خاکدان
طبیعت بی‌جان با دلقک‌ها
برآورد
€2,500
2,401 دلار آمریکا
-
€2,700
2,593 دلار آمریکا
قیمت فروش
€3,375
3,241 دلار آمریکا
29.808%
تاریخ حراج
وتمان مولهایم اینترنشنال - 5 آذر 1401
آرت چارت | اتودهای گل‌دار از لیلی متین دفتری
اتودهای گل‌دار
برآورد
£600
487 دلار آمریکا
-
£800
649 دلار آمریکا
قیمت فروش
£4,460
3,621 دلار آمریکا
537.143%
تاریخ حراج
بونامز - 11 بهمن 1401
آرت چارت | بدون عنوان از علی اکبر صادقی
بدون عنوان
برآورد
400,000,000﷼
3,478 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
6,957 دلار آمریکا
قیمت فروش
425,000,000﷼
3,696 دلار آمریکا
29.167%
فروش در
تاریخ حراج
اِسمارت آکشن - 25 مهر 1399
آرت چارت | طبیعت بی‌جان با تِدی و اردک از واحد خاکدان
طبیعت بی‌جان با تِدی و اردک
برآورد
€2,500
2,401 دلار آمریکا
-
€2,700
2,593 دلار آمریکا
قیمت فروش
€3,375
3,241 دلار آمریکا
29.808%
تاریخ حراج
وتمان مولهایم اینترنشنال - 5 آذر 1401
آرت چارت | بدون عنوان از امینه إل باشا
بدون عنوان
برآورد
£1,000
1,372 دلار آمریکا
-
£1,500
2,058 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,040
2,799 دلار آمریکا
63.2%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400