آرت چارت | هیچ از پرویز تناولی
هیچ
برآورد
 
قیمت فروش
86.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1392
آرت چارت | فلوت‌نواز از رضا امیریاراحمدی
فلوت‌نواز
برآورد
1,500,000,000﷼
6,000 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
8,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,200,000,000﷼
8,800 دلار آمریکا
25.714%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400
آرت چارت | بدون عنوان از ژازه تباتبایی
بدون عنوان
برآورد
3,000,000,000﷼
22,814 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
30,418 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,800,000,000﷼
28,897 دلار آمریکا
8.571%
تاریخ حراج
تهران - 14 تیر 1398