کامران یوسف زاده (Y.Z. Kami)

ایران | 1335
مقایسه
درباره کامران یوسف زاده (Y.Z. Kami)

گران ترین اثر

آرتچارت | گنبد سفید III از کامران یوسف زاده (Y.Z. Kami)
گنبد سفید III
قیمت فروش
در حراج ها

اولین حضور
21 اردیبهشت 1385
تعداد حضور
39
تعداد آثار
43
میانگین قیمت فروش
65,561 دلار آمریکا
میانگین کمینه برآورد
42,033 دلار آمریکا
میانگین بیشینه برآورد
59,472 دلار آمریکا
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
86.047%
میانگین رشد ارزش آثار
81.299%