کوروش شیشه گران

ایران | 1324
نمایشگاه ها

مجموعه‌ی زمستان پیشکسوتان ۱۴۰۰
تهران
24 دی - 5 بهمن 1400
سیاه و سفید
تهران
31 فروردین - 14 اردیبهشت 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 70,962 دلار آمریکا
کمینه برآورد 45,672 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 63,058 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+46.978%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022