تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

آخرین اتفاق ۱۴۰۰ - مژده
6 اسفند 1400
سایر آثار هنری یعقوب امدادیان

آرت چارت | بدون عنوان از یعقوب امدادیان
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
16%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 16,945 دلار آمریکا
کمینه برآورد 12,245 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 16,811 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+14.629%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022
آثار هنری مشابه

آرت چارت | عریان از حسین مادی
عریان
برآورد
€1,800
1,895 دلار آمریکا
-
€2,000
2,105 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 14 تیر 1401