• صورت زن 1344
  • مدادشمعی روی کاغذ
  • نقاشی
  • 19 * 23 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده به عربی (پایین راست)
    قاب‌شده
برآورد
£2,500
3,477 دلار آمریکا
- £3,500
4,867 دلار آمریکا
فروخته نشده
سایر آثار هنری آدم حنين‎

آرتچارت | بدون عنوان از آدم حنين‎
بدون عنوان
برآورد
€1,500
1,634 دلار آمریکا
-
€2,000
2,178 دلار آمریکا
قیمت فروش
€12,000
13,069 دلار آمریکا
585.714%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 15 تیر 1402
آرتچارت | ام‌ کلثوم از آدم حنين‎
ام‌ کلثوم
برآورد
£20,000
25,378 دلار آمریکا
-
£30,000
38,067 دلار آمریکا
قیمت فروش
£28,160
35,732 دلار آمریکا
12.64%
تاریخ حراج
بونامز - 16 خرداد 1403
آرتچارت | نگهبان شب از آدم حنين‎
نگهبان شب
برآورد
$6,000
-
$8,000
قیمت فروش
$22,680
224%
تاریخ حراج
کریستیز - 11 خرداد 1403
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 38,149 دلار آمریکا
کمینه برآورد 21,271 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 31,279 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+82.708%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از شکوه ظروفچی
بدون عنوان
برآورد
$600
-
$800
فروش در
تاریخ حراج
آرت‌وایز - 29 بهمن 1402
آرتچارت | بدون عنوان از علی کائینی
بدون عنوان
برآورد
$600
-
$900
تاریخ حراج
حراج آرتسی - 25 اردیبهشت 1403
آرتچارت | بدون عنوان از علی کائینی
بدون عنوان
برآورد
$600
-
$900
تاریخ حراج
حراج آرتسی - 25 اردیبهشت 1403