تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

سایر آثار هنری بیژن نعمتی شریف

عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 12,425 دلار آمریکا
کمینه برآورد 8,688 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 12,250 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+19.429%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | والس از امیر‌شاهرخ فر‌یوسفی
والس
برآورد
1,000,000,000﷼
2,030 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
3,046 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,000,000,000﷼
4,061 دلار آمریکا
60%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | آتاراکس یاز مجموعه نبض بی جان از محمدرضا یزدی
آتاراکس یاز مجموعه نبض بی جان
برآورد
400,000,000﷼
2,948 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
4,422 دلار آمریکا
قیمت فروش
650,000,000﷼
4,790 دلار آمریکا
30%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | پروانه ll از امیر مسعود اخوان جم
پروانه ll
برآورد
 
قیمت فروش
30%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395