آرتچارت | والس از امیر‌شاهرخ فر‌یوسفی
والس
برآورد
1,000,000,000﷼
2,030 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
3,046 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,000,000,000﷼
4,061 دلار آمریکا
60%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | آتاراکس یاز مجموعه نبض بی جان از محمدرضا یزدی
آتاراکس یاز مجموعه نبض بی جان
برآورد
400,000,000﷼
2,948 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
4,422 دلار آمریکا
قیمت فروش
650,000,000﷼
4,790 دلار آمریکا
30%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | پروانه ll از امیر مسعود اخوان جم
پروانه ll
برآورد
 
قیمت فروش
30%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395
آرتچارت | حق از رامین شیردل
حق
برآورد
 
قیمت فروش
53.6%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 مهر 1393
آرتچارت | هیچ‌های عاشق از پرویز تناولی
هیچ‌های عاشق
برآورد
 
قیمت فروش
12.857%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 26 اسفند 1394