• بدون عنوان از مجموعه‌ی حافظ 1381 - 1385
  • گواش روی مقوا
  • نقاشی
  • 25 * 75 سانتی متر
آرتچارت | بدون عنوان از غزاله هدایت
بدون عنوان
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 10 اردیبهشت 1392
آرتچارت | بدون عنوان از رضا درخشانی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
122.727%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 آبان 1388
آرتچارت | بدون عنوان (مادر و دختر) از زینب السجینی
بدون عنوان (مادر و دختر)
برآورد
£2,000
2,484 دلار آمریکا
-
£3,000
3,725 دلار آمریکا
قیمت فروش
£11,430
14,193 دلار آمریکا
357.2%
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 اردیبهشت 1402
آرتچارت | بدروم روی قایق 1 از هوغيت كالاند
بدروم روی قایق 1
برآورد
€30,000
34,682 دلار آمریکا
-
€40,000
46,243 دلار آمریکا
قیمت فروش
€39,000
45,087 دلار آمریکا
11.429%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | بدون عنوان (پرنده‌ها) از جعفر روح بخش
بدون عنوان (پرنده‌ها)
برآورد
£4,000
5,513 دلار آمریکا
-
£6,000
8,270 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,100
7,030 دلار آمریکا
2%
تاریخ حراج
بونامز - 26 آبان 1400
آرتچارت | بدون عنوان از مسعود عربشاهی
بدون عنوان
برآورد
£5,000
6,579 دلار آمریکا
-
£7,000
9,211 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 29 مهر 1399
آرتچارت | بدون عنوان از سهراب سپهری
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
86%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 13 خرداد 1388