حراج هنرهای زیبا، آثار آنتیک و کلکسیونی


3 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
جوهر روی کاغذ
17.1 * 25.4 سانتی متر
برآورد
$10
-
$10
قیمت فروش
$550
5400%
تاریخ حراج
حراج و ارزیابی ای‌جیز - 15 مرداد 1401

جوهر روی کاغذ
19 * 27.9 سانتی متر
برآورد
$10
-
$10
قیمت فروش
$425
4150%
تاریخ حراج
حراج و ارزیابی ای‌جیز - 15 مرداد 1401

جوهر روی کاغذ
19 * 26.6 سانتی متر
برآورد
$10
-
$10
قیمت فروش
$700
6900%
تاریخ حراج
حراج و ارزیابی ای‌جیز - 15 مرداد 1401