حراج هنر مدرن و معاصر خاورمیانه


  • بونامز لندن
  • 3 خرداد 1402
  • بازار هنر مدرن و معاصر خاورمیانه، از زمانی که در این عنوان و دسته‌بندی خانه حراجی‌ها قرار گرفت، طی دهه‌ی گذشته میان مجموعه‌داران منطقه‌ای و جهانی رشد چندانی کرد و شناخته شد.
    بونامز نیز از سال‌های اولیه‌ی توسعه‌ی بازار هنر خاورمیانه، حضور قابل توجهی در این حوزه داشته است. بونامز در نخستین حراج هنر مدرن و معاصر دبی، در سال 2008 رکورد جهانی را شکست و اولین اثر هنری خاورمیانه را با قیمت بیش‌از یک میلیون دلار به فروش رساند؛ این اثر متعلق به هنرمند ایرانی، فرهاد مشیری بود.در این رویداد 13 اثر از هنرمندان ایرانی، شارل حسین زنده‌رودی، رضا درخشانی، منوچهر یکتایی، محسن وزیری مقدم، سهراب سپهری، پرویز تناولی، مارکو گریگوریان و صادق تبریزی ارائه شده است. 

84 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
جوهر هندی روی کاغذ
27 * 22 سانتی متر
برآورد
£2,500
3,109 دلار آمریکا
-
£5,000
6,218 دلار آمریکا
قیمت فروش
£10,880
13,531 دلار آمریکا
190.133%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1402

جوهر هندی روی کاغذ
32 * 23 سانتی متر
برآورد
£3,000
3,731 دلار آمریکا
-
£5,000
6,218 دلار آمریکا
قیمت فروش
£40,960
50,939 دلار آمریکا
924%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1402

مداد روی کاغذ
23 * 34 سانتی متر
برآورد
£3,000
3,731 دلار آمریکا
-
£5,000
6,218 دلار آمریکا
قیمت فروش
£15,360
19,102 دلار آمریکا
284%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1402

پاستل روی کاغذ
33 * 26 سانتی متر
برآورد
£3,000
3,731 دلار آمریکا
-
£5,000
6,218 دلار آمریکا
قیمت فروش
£4,096
5,094 دلار آمریکا
2.4%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1402

پاستل روی کاغذ
25 * 34 سانتی متر
برآورد
£2,000
2,487 دلار آمریکا
-
£3,000
3,731 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,816
3,502 دلار آمریکا
12.64%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1402

رنگ روغن روی بوم
69 * 49 سانتی متر
برآورد
£6,000
7,462 دلار آمریکا
-
£8,000
9,949 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,680
9,551 دلار آمریکا
9.714%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1402

رنگ روغن روی بوم
69 * 49 سانتی متر
برآورد
£6,000
7,462 دلار آمریکا
-
£8,000
9,949 دلار آمریکا
قیمت فروش
£11,520
14,327 دلار آمریکا
64.571%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1402

شماره اثر #8 (فروخته شده)
رنگ روغن روی بوم
46 * 29 سانتی متر
برآورد
£12,000
14,924 دلار آمریکا
-
£18,000
22,385 دلار آمریکا
قیمت فروش
£28,160
35,021 دلار آمریکا
87.733%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1402

شماره اثر #9 (فروخته شده)
رنگ روغن و کولاژ روی پنل
152 * 126 سانتی متر
برآورد
£40,000
49,745 دلار آمریکا
-
£60,000
74,618 دلار آمریکا
قیمت فروش
£70,250
87,365 دلار آمریکا
40.5%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1402

رنگ روغن روی بوم
90 * 70 سانتی متر
برآورد
£8,000
9,949 دلار آمریکا
-
£12,000
14,924 دلار آمریکا
قیمت فروش
£70,250
87,365 دلار آمریکا
602.5%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1402