حراج هنر مدرن و معاصر خاورمیانه


83 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
شماره اثر #1 (فروخته نشده)
پاستل و مداد روی کاغذ
40.5 * 29.5 سانتی متر
برآورد
€800
842 دلار آمریکا
-
€1,200
1,263 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 14 تیر 1401

مداد روی کاغذ
42 * 30 سانتی متر
برآورد
€600
632 دلار آمریکا
-
€800
842 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 14 تیر 1401

شماره اثر #3 (فروخته نشده)
مداد روی کاغذ
29.5 * 42 سانتی متر
برآورد
€800
842 دلار آمریکا
-
€1,200
1,263 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 14 تیر 1401

شماره اثر #4 (فروخته نشده)
مداد روی کاغذ
20.9 * 29.6 سانتی متر
برآورد
€600
632 دلار آمریکا
-
€800
842 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 14 تیر 1401

شماره اثر #5 (فروخته شده)
گواش روی مقوا
23 * 17 سانتی متر
برآورد
€800
842 دلار آمریکا
-
€1,200
1,263 دلار آمریکا
قیمت فروش
€900
947 دلار آمریکا
10%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 14 تیر 1401

24 * 32 سانتی متر
برآورد
€500
526 دلار آمریکا
-
€600
632 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 14 تیر 1401

ترکیب مواد روی تخته
80 * 55 سانتی متر
برآورد
€3,000
3,158 دلار آمریکا
-
€4,000
4,211 دلار آمریکا
قیمت فروش
€8,500
8,947 دلار آمریکا
142.857%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 14 تیر 1401

شماره اثر #9 (فروخته شده)
گواش روی کاغذ
149.5 * 106.5 سانتی متر
برآورد
€15,000
15,789 دلار آمریکا
-
€20,000
21,053 دلار آمریکا
قیمت فروش
€36,000
37,895 دلار آمریکا
105.714%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 14 تیر 1401

شماره اثر #10 (فروخته شده)
گواش روی مقوا
75 * 104 سانتی متر
برآورد
€12,000
12,632 دلار آمریکا
-
€18,000
18,947 دلار آمریکا
قیمت فروش
€34,000
35,789 دلار آمریکا
126.667%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 14 تیر 1401

شماره اثر #11 (فروخته شده)
ترکیب مواد روی تخته
58.6 * 103.6 سانتی متر
برآورد
€8,000
8,421 دلار آمریکا
-
€10,000
10,526 دلار آمریکا
قیمت فروش
€8,000
8,421 دلار آمریکا
11.111%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 14 تیر 1401