حراج جواهرات زیبا، آثار هنری و ابزار موسیقی


3 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
ترکیب مواد روی کاغذ
19.5 * 28 سانتی متر
برآورد
$10
-
$10
قیمت فروش
$375
3650%
تاریخ حراج
حراج و ارزیابی ای‌جیز - 1 مرداد 1401

جوهر روی کاغذ
20.3 * 28 سانتی متر
برآورد
$10
-
$10
قیمت فروش
$375
3650%
تاریخ حراج
حراج و ارزیابی ای‌جیز - 1 مرداد 1401

جوهر روی کاغذ
20.3 * 25.4 سانتی متر
برآورد
$10
-
$10
قیمت فروش
$325
3150%
تاریخ حراج
حراج و ارزیابی ای‌جیز - 1 مرداد 1401