آثار در حراج ها

8637 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
ترکیب مواد
170 * 179.5 سانتی متر
برآورد
€50,000
52,083 دلار آمریکا
-
€70,000
72,917 دلار آمریکا
تاریخ حراج
حراج کریستیز - 2 آذر 1401

شماره اثر #292 (فروخته شده)
جوهر روی چاپ سیلور ژلاتینی
101.6 * 152.4 سانتی متر
1/5+2 ap
برآورد
£20,000
22,222 دلار آمریکا
-
£30,000
33,333 دلار آمریکا
قیمت فروش
£27,720
30,800 دلار آمریکا
10.88%
تاریخ حراج
حراج کریستیز - 22 مهر 1401

شماره اثر #382 (فروخته نشده)
ترکیب مواد
85 * 85.5 * 7.5 سانتی متر
برآورد
£30,000
33,333 دلار آمریکا
-
£40,000
44,444 دلار آمریکا
تاریخ حراج
حراج کریستیز - 22 مهر 1401

رنگ روغن روی کاغذ، جوهر
71 * 56 سانتی متر
برآورد
$1,500
-
$2,500
قیمت فروش
$282
85.9%
تاریخ حراج
حراج رایت - 21 مهر 1401

رنگ روغن روی کاغذ، جوهر
71 * 56 سانتی متر
برآورد
$1,500
-
$2,500
قیمت فروش
$125
93.75%
تاریخ حراج
حراج رایت - 21 مهر 1401

چاپ ديجيتال روي بوم
130.5 * 86.5 سانتی متر
برآورد
€2,600
2,549 دلار آمریکا
-
€3,200
3,137 دلار آمریکا
قیمت فروش
€5,352
5,247 دلار آمریکا
84.552%
فروش در
تاریخ حراج
حراج فینارته - 21 مهر 1401

شماره اثر #141 (فروخته شده)
جوهر روی سیلورپرینت ژلاتینی
25.4 * 20.3 سانتی متر
برآورد
€8,000
7,843 دلار آمریکا
-
€12,000
11,765 دلار آمریکا
قیمت فروش
€30,020
29,431 دلار آمریکا
200.2%
فروش در
تاریخ حراج
حراج فینارته - 21 مهر 1401

شماره اثر #180 (فروخته شده)
رنگ روغن روی لینن
152.4 * 122.2 سانتی متر
برآورد
£120,000
136,364 دلار آمریکا
-
£180,000
204,545 دلار آمریکا
قیمت فروش
£252,000
286,364 دلار آمریکا
68%
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 21 مهر 1401

شماره اثر #199 (فروخته نشده)
رنگ روغن روی کاغذ
68.5 * 93.9 سانتی متر
برآورد
$1,200
-
$2,000
تاریخ حراج
حراج آرت لیدرز گالری - 17 مهر 1401

شماره اثر #198 (فروخته نشده)
رنگ روغن روی کاغذ
68.5 * 93.9 سانتی متر
برآورد
$1,200
-
$2,000
تاریخ حراج
حراج آرت لیدرز گالری - 17 مهر 1401