حراج تهران - بیستمین دوره - هنر مدرن و معاصر ایران


116 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
رنگ روغن روی بوم
260 * 150 سانتی متر
برآورد
15,000,000,000﷼
25,000 دلار آمریکا
-
20,000,000,000﷼
33,333 دلار آمریکا
قیمت فروش
19,800,000,000﷼
33,000 دلار آمریکا
13.143%
تاریخ حراج
تهران - 15 تیر 1403

اکریلیک روی بوم
180 * 180 سانتی متر
برآورد
8,000,000,000﷼
13,333 دلار آمریکا
-
12,000,000,000﷼
20,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
18,700,000,000﷼
31,167 دلار آمریکا
87%
تاریخ حراج
تهران - 15 تیر 1403

اکریلیک و ورق طلا روی بوم
260 * 200 سانتی متر
برآورد
3,000,000,000﷼
5,000 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
6,667 دلار آمریکا
قیمت فروش
6,050,000,000﷼
10,083 دلار آمریکا
72.857%
تاریخ حراج
تهران - 15 تیر 1403

ترکیب مواد
108 * 80 * 130 سانتی متر
برآورد
2,000,000,000﷼
3,333 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
5,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,200,000,000﷼
3,667 دلار آمریکا
12%
تاریخ حراج
تهران - 15 تیر 1403

اکریلیک روی بوم
150 * 120 سانتی متر
برآورد
2,000,000,000﷼
3,333 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
5,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,520,000,000﷼
5,867 دلار آمریکا
40.8%
تاریخ حراج
تهران - 15 تیر 1403

رنگ روغن روی بوم
178 * 178 سانتی متر
برآورد
4,000,000,000﷼
6,667 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
10,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
7,700,000,000﷼
12,833 دلار آمریکا
54%
تاریخ حراج
تهران - 15 تیر 1403

رنگ روغن روی بوم
140 * 100 سانتی متر
برآورد
20,000,000,000﷼
33,333 دلار آمریکا
-
30,000,000,000﷼
50,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
22,000,000,000﷼
36,667 دلار آمریکا
12%
تاریخ حراج
تهران - 15 تیر 1403

اکریلیک روی بوم
140 * 185 سانتی متر
برآورد
1,000,000,000﷼
1,667 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
2,500 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,760,000,000﷼
2,933 دلار آمریکا
40.8%
تاریخ حراج
تهران - 15 تیر 1403

اکریلیک روی بوم
190 * 140 سانتی متر
برآورد
1,500,000,000﷼
2,500 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
3,333 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,300,000,000﷼
5,500 دلار آمریکا
88.571%
تاریخ حراج
تهران - 15 تیر 1403

رنگ روغن روی بوم
115 * 75 سانتی متر
برآورد
10,000,000,000﷼
16,667 دلار آمریکا
-
15,000,000,000﷼
25,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
11,000,000,000﷼
18,333 دلار آمریکا
12%
تاریخ حراج
تهران - 15 تیر 1403