حراج هنرهای زیبا


2 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
ترکیب مواد
35 * 49 سانتی متر
برآورد
€4,000
3,792 دلار آمریکا
-
€5,000
4,740 دلار آمریکا
فروش در
تاریخ حراج
هنر زیبای هرمیتاژ - 17 اسفند 1401

ترکیب مواد
35 * 49 سانتی متر
برآورد
€4,000
3,792 دلار آمریکا
-
€5,000
4,740 دلار آمریکا
فروش در
تاریخ حراج
هنر زیبای هرمیتاژ - 17 اسفند 1401