حراج زنان هنرمند


3 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
رنگ روغن روی لینن
60.6 * 50.8 سانتی متر
برآورد
£15,000
12,465 دلار آمریکا
-
£20,000
16,620 دلار آمریکا
فروش در
تاریخ حراج
ساتبیز - 19 اسفند 1401

جوهر روی سیلورپرینت ژلاتینی
34 * 22.5 سانتی متر
برآورد
£8,000
6,648 دلار آمریکا
-
£10,000
8,310 دلار آمریکا
فروش در
تاریخ حراج
ساتبیز - 19 اسفند 1401

جوهر روی سیلورپرینت ژلاتینی
16.3 * 24 سانتی متر
برآورد
£15,000
12,465 دلار آمریکا
-
£20,000
16,620 دلار آمریکا
فروش در
تاریخ حراج
ساتبیز - 19 اسفند 1401