حراج هنر معاصر و پساجنگ


  • آگوت پاریس
  • 14 تیر 1403
1 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
رنگ روغن روی بوم
75.5 * 105.5 سانتی متر
برآورد
€4,000
4,296 دلار آمریکا
-
€6,000
6,444 دلار آمریکا
قیمت فروش
€4,000
4,296 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
آگوت - 14 تیر 1403