آب انبار

تهران | ایران
 
ساعت کاری: از 11:00 am تا 07:00 pm
در روزهای افتتاحیه و آخر هفته ها: از 03:00 pm تا 08:00 pm
تهران، تهران | خيابان انقلاب | دروازه دولت | خيابان خاقاني | کوچه روشن منش | پلاک 2