حراج آرتسی

نیویورک | ایالات متحده آمریکا
مقایسه
آرتسی برای جمع‌آوری آثار هنری است.
ما به‌عنوان بازار پیشرو برای هنر هنرمندان نوظهور و تثبیت‌شده جهان، کشف، خرید و فروش آثار و موارد دیگر را برای مجموعه‌داران جدید و با تجربه آسان کرده‌ایم. هر آنچه که برای جمع آوری آثار هنری نیاز دارید، در آرتسی پیدا خواهید کرد.
حراج های گذشته

دیو دونه: حراج بنفیت 2023
نیویورک
18 اردیبهشت 1402
مجموع فروش ها $0
هنر پساجنگ و معاصر
نیویورک
7 مهر 1401
مجموع فروش ها $0