حراج آرتسی

نیویورک | ایالات متحده آمریکا
مقایسه
آرتسی برای جمع‌آوری آثار هنری است.
ما به‌عنوان بازار پیشرو برای هنر هنرمندان نوظهور و تثبیت‌شده جهان، کشف، خرید و فروش آثار و موارد دیگر را برای مجموعه‌داران جدید و با تجربه آسان کرده‌ایم. هر آنچه که برای جمع آوری آثار هنری نیاز دارید، در آرتسی پیدا خواهید کرد.
حراج های گذشته

هنر پساجنگ و معاصر
نیویورک
7 مهر 1401
مجموع فروش ها $0
آمریکا برای کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد: حراج خیریه‌ی هنر و تاب‌آوری 2021
نیویورک
10 اردیبهشت 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $20,160
در حمایت از صلیب سرخ لبنان - هنرمندان برای لبنان
نیویورک
27 شهریور 1399
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0