حراج آرتسی

نیویورک | ایالات متحده آمریکا
مقایسه
آرتسی برای جمع‌آوری آثار هنری است.
ما به‌عنوان بازار پیشرو برای هنر هنرمندان نوظهور و تثبیت‌شده جهان، کشف، خرید و فروش آثار و موارد دیگر را برای مجموعه‌داران جدید و با تجربه آسان کرده‌ایم. هر آنچه که برای جمع آوری آثار هنری نیاز دارید، در آرتسی پیدا خواهید کرد.
نیویورک، ایالات متحده آمریکا | نیویورک 10013 | نیویورک | شماره 401 برودوِی | طبقه 26