آرت دبی

ابوظبی | امارات متحده عربی
 آرت دبی، بخش‌های گالری نمایشگاه تعامل معناداری را از طریق میراث فرهنگی غنی و شیوه‌های هنر معاصر از خاورمیانه و گسترش به سرزمین‌هایی در سراسر قاره‌های آسیا و آفریقا و همچنین آمریکای لاتین ایجاد می‌کند.

آرت دبی بیش از 100 گالری از بیش از 40 کشور جهان را در چهار بخش گالری اصلی ارائه خواهد کرد: معاصر، مدرن، باوابا و بخش جدید دیجیتال.