آقا خان

تورنتو | کانادا
 
روزهای کاری: سه شنبه ها - یکشنبه ها از ساعت 10 الی 17:30.
موزه روزهای دوشنبه تعطیل است.
تورنتو، 77 وینفورد درایو، تورنتو، انتاریو، کانادا