آکشن المپیا

لندن | بریتانیا
حراج های گذشته

تصاویر، چاپ و مجسمه‌ی بریتانیایی و قاره‌ای
12 آبان 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £6,200
8,469 دلار آمریکا
تصاویر ، مجسمه ها و تصاویر انگلیس و قاره‌ای
16 اردیبهشت 1400
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا