آکشن سِلکِرک

ایالات متحده امریکا، میزوری، سنت لوئیس، خیابان واشنگتن، شماره‌ی 555