اعتماد

تهران | ایران
در اوایل سال ۱۳۸۲ گالری اعتماد توسط مینا و امیرحسین اعتماد بنیانگذاری شد.
گالری اعتماد با برگزاری نمایشگاه‌هایی از هنرمندان معاصر و حمایت از هنرمندانی که جدیدتر وارد عرصه هنر شده‌اند، قصد در افزایش جایگاه فرهنگ و هنر ایران در جهان دارد. گستره آثار ارائه شده تنوعی از آبستره تا فیگوراتیو با تمرکز بر تکنیک‌های جدید و ابتکاری و روش‌های هنرمندانه و زیبایی‌شناسانه دارد. و مفاهیمی مانند هویت، جنسیت، خشونت و فمینیسم را که توسط این هنرمندان در آثارشان ارائه شده به بازدیدکنندگان و هنردوستان معرفی می‌کند. تعهد گالری اعتماد به هنر معاصر، ریشه در تاریخ علاقه‌ی بلند مدت به هنر دارد و با حمایت از هنرمندان معاصر در دوران مختلف کاریشان ادامه می یابد.
نمایشگاه های گذشته

توشه
تهران
3 دی 1400 - 21 دی 1400
آبه
تهران
5 آذر 1400 - 28 آذر 1400
در باغ فصل دوم: به یاد آوردن
تهران
5 آذر 1400 - 28 آذر 1400
در حیرت پرنده
تهران
19 شهریور 1400 - 6 مهر 1400
فاصله - نمایشگاه انفرادی
تهران
3 بهمن 1399 - 14 بهمن 1399
اندرونی/بیرونی
تهران
19 دی 1399 - 30 دی 1399
تو
تهران
14 شهریور 1399 - 25 شهریور 1399
نقش برجسته‌های هندسی
تهران
1 تیر 1397 - 19 تیر 1397
خط قرمز و دیگر چیزها
تهران
28 اردیبهشت 1397 - 29 آذر 1397
راه خانه ام را گم کرده ام
تهران
16 بهمن 1394 - 27 بهمن 1394