اعتماد

تهران | ایران
در اوایل سال ۱۳۸۲ گالری اعتماد توسط مینا و امیرحسین اعتماد بنیانگذاری شد.
گالری اعتماد با برگزاری نمایشگاه‌هایی از هنرمندان معاصر و حمایت از هنرمندانی که جدیدتر وارد عرصه هنر شده‌اند، قصد در افزایش جایگاه فرهنگ و هنر ایران در جهان دارد. گستره آثار ارائه شده تنوعی از آبستره تا فیگوراتیو با تمرکز بر تکنیک‌های جدید و ابتکاری و روش‌های هنرمندانه و زیبایی‌شناسانه دارد. و مفاهیمی مانند هویت، جنسیت، خشونت و فمینیسم را که توسط این هنرمندان در آثارشان ارائه شده به بازدیدکنندگان و هنردوستان معرفی می‌کند. تعهد گالری اعتماد به هنر معاصر، ریشه در تاریخ علاقه‌ی بلند مدت به هنر دارد و با حمایت از هنرمندان معاصر در دوران مختلف کاریشان ادامه می یابد.
نمایشگاه های گذشته

آثار فرشید مثقالی
تهران
30 اردیبهشت - 22 خرداد 1401
دل‌تنگی
تهران
16 اردیبهشت - 27 اردیبهشت 1401
تمثیل
تهران
6 اسفند - 24 اسفند 1400
توشه
تهران
3 دی - 21 دی 1400
آبه
تهران
5 آذر - 28 آذر 1400
در باغ فصل دوم: به یاد آوردن
تهران
5 آذر - 28 آذر 1400
در حیرت پرنده
تهران
19 شهریور - 6 مهر 1400
فاصله - نمایشگاه انفرادی
تهران
3 بهمن - 14 بهمن 1399
اندرونی/بیرونی
تهران
19 دی - 30 دی 1399
ریشه‌های آسمان
تهران
5 دی - 16 دی 1399