اعتماد

تهران | ایران
در اوایل سال ۱۳۸۲ گالری اعتماد توسط مینا و امیرحسین اعتماد بنیانگذاری شد.
گالری اعتماد با برگزاری نمایشگاه‌هایی از هنرمندان معاصر و حمایت از هنرمندانی که جدیدتر وارد عرصه هنر شده‌اند، قصد در افزایش جایگاه فرهنگ و هنر ایران در جهان دارد. گستره آثار ارائه شده تنوعی از آبستره تا فیگوراتیو با تمرکز بر تکنیک‌های جدید و ابتکاری و روش‌های هنرمندانه و زیبایی‌شناسانه دارد. و مفاهیمی مانند هویت، جنسیت، خشونت و فمینیسم را که توسط این هنرمندان در آثارشان ارائه شده به بازدیدکنندگان و هنردوستان معرفی می‌کند. تعهد گالری اعتماد به هنر معاصر، ریشه در تاریخ علاقه‌ی بلند مدت به هنر دارد و با حمایت از هنرمندان معاصر در دوران مختلف کاریشان ادامه می یابد.
نمایشگاه های فعلی

آیرونی
تهران
5 خرداد - 30 خرداد 1402
شکوه بیداری
تهران
5 خرداد - 30 خرداد 1402
نمایشگاه های گذشته

زایان
تهران
نمایشگاه گروهی
8 اردیبهشت - 2 خرداد 1402
گلستان
تهران
18 شهریور - 17 مهر 1401
بیگانگی
تهران
21 مرداد - 13 شهریور 1401
E=mc2
تهران
24 تیر - 18 مرداد 1401
بازدم
تهران
24 تیر - 18 مرداد 1401
ملعبه‌ای برای لیلیت
تهران
27 خرداد - 21 تیر 1401
سوار بر رنگین‌کمان
تهران
27 خرداد - 21 تیر 1401
آثار فرشید مثقالی
تهران
30 اردیبهشت - 22 خرداد 1401
دل‌تنگی
تهران
16 اردیبهشت - 27 اردیبهشت 1401
تمثیل
تهران
6 اسفند - 24 اسفند 1400