باغ كتاب تهران

تهران | ایران
 
ساعت کاری: از 11:00 am تا 09:00 pm
تهران، بزرگراه شهید حقانی (غرب به شرق) | بعد از مترو شهید حقانی | بلوار کتابخانه ملی | باغ کتاب تهران
مسیریابی