بنیاد هنر شارجه

شارجه | امارات متحده عربی
 
شنبه - پنجشنبه
9 صبح تا 9 شب
جمعه
4 بعد از ظهر تا 9 شب
شارجه، امارات - شارجه، میدان مراجه، خیابان کورنیچه، فضای هنری ال ماریجا
مسیریابی