بواژيقاق-آنتونینی

پاریس | فرانسه
مقایسه
حراج های گذشته

چاپ‌ها و چندنسخه‌ای‌ها
30 اردیبهشت 1400
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €258
315 دلار آمریکا
MODERN & CONTEMPORARY ART - FOREIGN PAINTERS - DOCUMENTATION - PRINTS
6 خرداد 1399
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €8,500
9,339 دلار آمریکا
نقاشی‌های مدرن
14 تیر 1398
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €2,552
2,864 دلار آمریکا
ترکیب‌بندی
11 فروردین 1396
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €3,000
3,209 دلار آمریکا
MODERN AND CONTEMPORARY PAINTINGS SCHOOL OF PARIS
27 اسفند 1393
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا