تایم آکشن گلوبال

مقایسه
حراج های گذشته

هنرهای زیبا و دیزاین
6 آذر 1401
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $15,000
آثار مستر قدیم تا مرن و هنرهای زیبای معاصر
24 بهمن 1400
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $1,500