حراجی تیت وارد

لندن | بریتانیا
حراج های گذشته

هنر شهری و معاصر
13 مهر 1401
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £6,688
7,600 دلار آمریکا
با مجموعه‌داران برای مجموعه‌داران
10 شهریور 1401
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £3,126
3,678 دلار آمریکا