گالری حراجی شفیلد

انگلستان، شفیلد اس.8 8 یو. بی، خیابان ویندزور