حراج هنرهای زیبا جان نیکولسنز

انگلستان، هاسلمر، فرنهورست، جاده میدهورست، لانگفیلد