حراج و ارزیابی ای‌جیز

گلندیل | ایالات متحده آمریکا
حراج های گذشته

طلا و نقره، آثار آنتیک و کلکسیونی
22 مرداد 1401
مجموع فروش ها $0
هنرهای زیبا، آثار آنتیک و کلکسیونی
15 مرداد 1401
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $1,675
هنرهای زیبا، جواهرات و آثار کلکسیونی
8 مرداد 1401
6 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $1,975
جواهرات زیبا، آثار هنری و ابزار موسیقی
1 مرداد 1401
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $1,075
هنرهای زیبا، جواهرات و آثار کلکسیونی
25 تیر 1401
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $1,000
هنر شیشه، قطار و مجموعه باربی
18 تیر 1401
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $1,275
هنرهای زیبا، جواهرات و آثار کلکسیونی
11 تیر 1401
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $1,750
طلا و نقره، هنرهای زیبا و آثار کلکسیونی
4 تیر 1401
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $1,225
هنرهای زیبا، آثار آنتیک و کلکسیونی
28 خرداد 1401
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $1,275
هنرهای زیبا، جواهرات و کلکسیون EJ در 4 ژوئن آنلاین
14 خرداد 1401
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $845