حراج و ارزیابی ای‌جیز

گلندیل | ایالات متحده آمریکا
حراج های گذشته

هنرهای زیبا، آثار آنتیک و کلکسیونی
2 مهر 1401
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $1,300
هنرهای زیبا، مجموعه‌ی دریانوردی و آثار آنتیک
26 شهریور 1401
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $440
هنرهای زیبا، آثار آنتیک و کلکسیونی
5 شهریور 1401
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $490
هنرهای زیبا، جواهرات و اجناس کلکسیونی
29 مرداد 1401
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $305
طلا و نقره، آثار آنتیک و کلکسیونی
22 مرداد 1401
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $1,425
هنرهای زیبا، آثار آنتیک و کلکسیونی
15 مرداد 1401
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $1,675
هنرهای زیبا، جواهرات و آثار کلکسیونی
8 مرداد 1401
6 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $1,975
جواهرات زیبا، آثار هنری و ابزار موسیقی
1 مرداد 1401
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $1,075
هنرهای زیبا، جواهرات و آثار کلکسیونی
25 تیر 1401
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $1,000
هنر شیشه، قطار و مجموعه باربی
18 تیر 1401
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $1,275