خانه حراج رُسینی

پاریس | فرانسه
مقایسه
حراج های گذشته

پوسترها، لیتوگراف‌ها، آثار روی کاغذ و نقاشی‌ها
2 فروردین 1401
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
پوسترها، لیتوگرافی‌ها، آثار روی کاغذ، نقاشی‌ها
20 دی 1400
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €800
907 دلار آمریکا