خانه حراج رُسینی

پاریس | فرانسه
مقایسه
حراج های گذشته

پوسترها، لیتوگراف‌ها، آثار روی کاغذ و نقاشی‌ها
2 فروردین 1401
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
پوسترها، لیتوگرافی‌ها، آثار روی کاغذ، نقاشی‌ها
20 دی 1400
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €800
907 دلار آمریکا
پوسترها، لیتوگرافی‌ها، آثار روی کاغذ و نقاشی‌ها
24 تیر 1400
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
پوسترها،، لیتوگراف‌ها و آثار کاغذی
3 فروردین 1400
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €500
594 دلار آمریکا
حراج کتاب‌ها، چاپ، پسترها در همکاری با خانه بروسِیل
9 اسفند 1392
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا