دلگشا

تهران | ایران
گالری دلگشا در بهار سال ۱۳۹۵ توسط نیلوفر عابدی و شباهنگ طیاری با هدف معرفی پتانسیل ‌های فرهنگ و هنر معاصر ایران در مرکز تهران افتتاح شد. تمرکز گالری از ابتدای بر همکاری با هنرمندان نوظهور (فارغ از هرگونه تمایز جنسی، سنی...) و ایجاد فضایی مستقل برای پیشرفت و معرفی هنرمندان معاصر ایران بوده ‌است. دلگشا تا به امروز ۳۹ نمایشگاه انفرادی و ۹ نمایشگاه گروهی نقاشی، عکس، چیدمان، ویدیو و صدا برگزارکرده است. بهعنوان فضایی که برنامه‌های گوناگون آن توسط دو هنرمند تعریف و مدیریت می‌شود، گالری دلگشا با حفظ توازن خود را وفادار به انواع هنر شاعرانه، احساسی، مفهومی و اندیشیده‌ی خلاق می‌‌داند.
نمایشگاه های گذشته

معلم بد
تهران
20 اسفند - 27 اسفند 1400
سیروس جوک می‌گوید
تهران
31 اردیبهشت - 13 خرداد 1400
دریا، جایی که از خشکی دیده نمی‌شود
تهران
23 خرداد - 25 تیر 1399
آهو و آتش
تهران
25 بهمن - 6 اسفند 1398
سرکشی در کشتی بی‌گناهان
تهران
27 دی - 29 بهمن 1398
طلسم من بر تو
تهران
7 دی - 20 دی 1397
فرشتگان چلچراغ
تهران
9 آذر - 20 آذر 1397