ریپلی آکشن

ایندیاناپلیس | ایالات متحده آمریکا
حراج های گذشته

حراج عتیقه‌جات و هنر ایالتی نوامبر
ایندیاناپلیس
25 آبان 1398
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $50