شرکت توماستون پالاس آکشن گالریز

مِین | ایالات متحده آمریکا
مقایسه
حراج های گذشته

مواجه با هنر مدرن
9 اردیبهشت 1401
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $125
شکوه و جلال | قسمت اول - روز 1
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
زمستان
27 بهمن 1396
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $325
حراج پاییزه - روز سوم
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $8,500