شریف

تهران | ایران
روزهای تعطیل: شنبه ها
ساعات کار: ۱۲ - ۱۹
تهران، میدان قدس، خیابان شریعتی، کوچه ماهروزاده، پلاک ۱۱