شولر آکشن

زوریخ | سوئیس
مقایسه
حراج های گذشته

شولر آکشن زوریخ - تیر 99
زوریخ
2 تیر 1399
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
شولر آکشن زوریخ - فروردین 99
زوریخ
4 فروردین 1399
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها Fr.0
0 دلار آمریکا
هنر و آنتیک
22 آذر 1392
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $8,451