فاین آرت آکشنز پاریس

پاریس | فرانسه
حراج های گذشته

نقاشی‌های معاصر و انتزاعی، نقاشی‌های مدرن
10 آبان 1395
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €9,840
10,787 دلار آمریکا