فیدسارته

مقایسه
حراج های گذشته

حراج هنر مدرن و معاصر
وِنیز
22 اردیبهشت 1401
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
حراج هنر معاصر و مدرن
27 آبان 1400
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
حراج هنر مدرن و معاصر
وِنیز
20 خرداد 1400
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
حراج هنر مدرن و معاصر - جلسه اول
2 اردیبهشت 1400
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا