ماه

تهران | ایران
.
نمایشگاه های گذشته

مروری بر آثار دهه‌ی 90 قاسم حاجی‌زاده
تهران
27 اردیبهشت 1398 - 3 تیر 1398
نمایشگاه انفرادی واحد خاکدان
تهران
25 آبان 1397 - 20 آذر 1397
قاجار
تهران
22 تیر 1397 - 16 مرداد 1397
من تو او ما شما و باز هم ما
تهران
1 اسفند 1393 - 19 اسفند 1393
نمایشگاه نقاشی و طراحی قاسم حاجی زاده
تهران
23 خرداد 1393 - 3 تیر 1393
آواز دور
تهران
23 خرداد 1393 - 3 تیر 1393
منظره های روحبخش
تهران
2 اسفند 1392 - 16 اسفند 1392
نمایشگاه انفرادی پروانه اعتمادی
تهران
1 فروردین 1388 - 1 فروردین 1388
مجموعه‌اي از آثار نقاشي
تهران
14 اردیبهشت 1386 - 7 خرداد 1386
نمایشگاه نقاشی مسعود عربشاهی
تهران
1 اردیبهشت 1385 - 19 اردیبهشت 1385