محسن (منفی یک)

تهران | ایران
گالری محسن در زمستان ۱۳۸۸ به‌عنوان یادبودی از محسن رسول‌اف و با هدف نمایش جریان هنر معاصر با رویدکری بینارشته‌ای توسط احسان رسول‌اف تأسیس شد. گالری محسن برگزارکننده‌ی نشست‌های تخصصی هنر در کنار برپایی منظم نمایشگاه‌های گروهی و انفرادی است. از دیگر فعالیت‌ای برجسته‌ی گالری محسن می‌توان به شرکت در آرت‌فرها، نشر کتاب، نشر مجلات تخصصی و سالنامه‌ی داخلی، همکاری با منتقدان، کیوریتورها، هنرمندان و مجموعه‌داران است که همگی در ایجاد فضایی برای تبادل گسترده با مخطبان و ارتباط مؤثر با عرصه‌ی بین‌المللی هنرهای تجسمی نقش فعال ایفا می‌کنند. همکاری گالری محسن با رزیدنسی کوشک گامی در جهت بهبود حضور بین المللی هنرمندان ایرانی بوده است. از نخستین سال تاکنون گالری محسن بیش از ۲۰۰ نمایشگاه گروهی و انفرادی، ۱۴۰ رویداد برگزار کرد و در طی این مدت بیش از ۳۰۰ کانالوگ و ۵ کتاب نیز چاپ کرد. دستاوردهای هنری گالری محسن نه تنها از جانب معرفی و حمایت از هنرمندان مدرن و معاصر بلکه به‌عنوان بخشی از گفتمان هنری ایران نیز بسیار حائز اهمیت است.
نمایشگاه های فعلی

ادراک پریشی
10 تیر - 19 تیر 1401
نمایشگاه های گذشته

منجی
30 اردیبهشت - 13 خرداد 1401
خوشه پنج
1 مرداد - 20 مرداد 1400
هفتمین نمایش سالانه‌ی آوت‌سایدر آرت
نمایشگاه گروهی
17 بهمن - 27 بهمن 1399
مکان هندسی
23 آبان - 12 آذر 1399
سرخوشی
2 آبان - 21 آبان 1399
وفاداری؛ اعداد سیاست
14 شهریور - 2 مهر 1399
عضله
27 دی - 16 بهمن 1398
جعبه افکار
15 آذر - 4 دی 1398
روزگرد
19 مهر - 10 آبان 1398