محسن

تهران | ایران
گالری محسن در زمستان ۱۳۸۸ به‌عنوان یادبودی از محسن رسول‌اف و با هدف نمایش جریان هنر معاصر با رویدکری بینارشته‌ای توسط احسان رسول‌اف تأسیس شد. گالری محسن برگزارکننده‌ی نشست‌های تخصصی هنر در کنار برپایی منظم نمایشگاه‌های گروهی و انفرادی است. از دیگر فعالیت‌ای برجسته‌ی گالری محسن می‌توان به شرکت در آرت‌فرها، نشر کتاب، نشر مجلات تخصصی و سالنامه‌ی داخلی، همکاری با منتقدان، کیوریتورها، هنرمندان و مجموعه‌داران است که همگی در ایجاد فضایی برای تبادل گسترده با مخطبان و ارتباط مؤثر با عرصه‌ی بین‌المللی هنرهای تجسمی نقش فعال ایفا می‌کنند. همکاری گالری محسن با رزیدنسی کوشک گامی در جهت بهبود حضور بین المللی هنرمندان ایرانی بوده است. از نخستین سال تاکنون گالری محسن بیش از ۲۰۰ نمایشگاه گروهی و انفرادی، ۱۴۰ رویداد برگزار کرد و در طی این مدت بیش از ۳۰۰ کانالوگ و ۵ کتاب نیز چاپ کرد. دستاوردهای هنری گالری محسن نه تنها از جانب معرفی و حمایت از هنرمندان مدرن و معاصر بلکه به‌عنوان بخشی از گفتمان هنری ایران نیز بسیار حائز اهمیت است.
نمایشگاه های گذشته

حضور غایب
تهران
28 آبان 1400 - 26 آذر 1400
به‌سوی آرمانشهر؛ فصل دوم: بهاری که نیامد
بوشهر
11 تیر 1400 - 30 تیر 1400
کوانتوریوم: تا‌ب‌آوری در زمان کرونا
تهران
11 آذر 1399 - 11 دی 1399
دوست و دشمن
تهران
18 تیر 1399 - 24 مرداد 1399
عکس‌های درپیش
تهران
24 خرداد 1398 - 12 تیر 1398
رز سفید
تهران
26 بهمن 1397 - 17 اسفند 1397
« کپسول زمان»، بخش 3، «یوکاریوت ها،به یاد آورید!»
تهران
2 آذر 1397 - 30 آذر 1397
اختلال، اعوجاج، ارتباط
تهران
29 تیر 1397 - 17 مرداد 1397
چهل «رساله ای در باب سلوک زمینی»
تهران
21 اردیبهشت 1397 - 11 خرداد 1397