مرکز هنرهای تجربی معاصر ارمنستان

ایروان | ارمنستان
«مرکز هنرهای تجربی معاصر ارمنستان» (ACCEA یا «NPAK» به مخفف ارمنی) یک سازمان غیردولتی است که در ایروان و نیویورک فعالیت می‌کند.
ACCEA در سال 1996 فعالیت خود را آغاز کرد که بعداً در 22 فوریه 2002 با حکمی از سوی دولت جمهوری ارمنستان به صورت رایگان و برای مدت نامحدود در اختیار ACCEA قرار گرفت.
این مرکز فیزیکی در 25 آوریل 1996 به طور رسمی با نمایشگاه گروهی هنرمندان آوانگارد ارمنی افتتاح شد.