مرکز هنرهای تجربی معاصر ارمنستان

ایروان | ارمنستان
«مرکز هنرهای تجربی معاصر ارمنستان» (ACCEA یا «NPAK» به مخفف ارمنی) یک سازمان غیردولتی است که در ایروان و نیویورک فعالیت می‌کند.
ACCEA در سال 1996 فعالیت خود را آغاز کرد که بعداً در 22 فوریه 2002 با حکمی از سوی دولت جمهوری ارمنستان به صورت رایگان و برای مدت نامحدود در اختیار ACCEA قرار گرفت.
این مرکز فیزیکی در 25 آوریل 1996 به طور رسمی با نمایشگاه گروهی هنرمندان آوانگارد ارمنی افتتاح شد.
ایروان، ارمنستان، ایروان، کنترون، خیابان چایکوفسکی، NPAK
مسیریابی